Hết hạn lấy ý kiến
Lấy ý kiến nhân dân trước khi trình khen thưởng
Ngày hết hạn: 20/06/2024
Lĩnh vực văn bản: Khác
Loại văn bản: Khác
Tóm tắt
Hiện nay, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ đang hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xét, tặng Huân chương Lao động hạng Nhì theo hình thức khen thưởng công trạng đối với cá nhân ông Lương Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì.
Lần dự thảo:

Lấy ý kiến nhân dân trước khi trình khen thưởng

Hiện nay, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ đang hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xét, tặng Huân chương Lao động hạng Nhì theo hình thức khen thưởng công trạng đối với cá nhân ông Lương Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì.

Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 46 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định về việc công khai cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng, Văn phòng Bộ triển khai lấy ý kiến nhân dân việc xét tặng Huân chương Lao động hạng Nhì đối với ông Lương Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì.

Người dân nếu phát hiện những vi phạm của ông Lương Ngọc Cương và tập thể Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì do cá nhân ông Lương Ngọc Cương làm Giám đốc liên quan đến các tiêu chuẩn xét khen thưởng theo quy định có thể gọi đến các số điện thoại: 024.38269552, hoặc gửi thư về Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (số 12, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội), hoặc gửi phản hồi vào địa chỉ thư điện tử: thiduakhenthuongbo@molisa.gov.vn trước ngày 20/6/2024, để Văn phòng tổng hợp trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định..

 

Không có thông tin
Không có thông tin
Không có thông tin
Không có thông tin