đến

 

Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 16/03/2017. Ngày hết hạn: 16/05/2017
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Nghị định
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 14/03/2017. Ngày hết hạn: 14/05/2017
Lĩnh vực văn bản: Bảo hiểm xã hội
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Nghị định
Hướng dẫn về đưa lao động Việt Nam đi làm việc tại một số thị trường
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 14/03/2017. Ngày hết hạn: 14/05/2017
Lĩnh vực văn bản: Xuất khẩu lao động
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 13/03/2017. Ngày hết hạn: 13/05/2017
Lĩnh vực văn bản: Khác
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Nghị định
Về việc điều chỉnh mức đóng bảo hiểm thất nghiệp đối với người sử dụng lao động quy định tại Điều 57 Luật Việc làm
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 27/02/2017. Ngày hết hạn: 27/04/2017
Lĩnh vực văn bản: Bảo hiểm xã hội
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Nghị quyết