Hết hạn lấy ý kiến
Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia
Ngày hết hạn: 05/12/2019
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Loại văn bản: Khác
Tóm tắt
Thực hiện chương trình công tác năm 2019, TCGDNN đã xây dựng 08 dự thảo bộ tiêu chí kỹ năng nghề gồm: Mộc Mỹ nghệ, Cắt gọt kim loại, công nghệ ô tô, Chế biến và bảo quản thủy sản, nuôi trồng thủy sản nước ngọt, Vận tải hàng hóa thuộc dịch vụ vận tải đường sắt, Quản trị khách sạn
Lần dự thảo:

Thực hiện Chương trinhg công tác năm 2019, TCGDNN đã xây dựng 08 bộ tiêu chí kỹ năng nghề gồm: Mộc Mỹ nghệ, Cắt gọt kim loại, công nghệ ô tô, Chế biến và bảo quản thủy sản, nuôi trồng thủy sản nước ngọt, Vận tải hàng hóa thuộc dịch vụ vận tải đường sắt, Quản trị khách sạn.

 

Không có thông tin
Không có thông tin
Không có thông tin
Không có thông tin