Tóm tắt
Ban hành danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho một số nghề thuộc nhóm nghề điện, điện tử; nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; xây dựng, kiến trúc; dịch vụ và chế biến
Lần dự thảo:

 

THÔNG TƯ

Ban hành danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp,

trình độ cao đẳng cho một số nghề thuộc nhóm nghề điện, điện tử; nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; xây dựng, kiến trúc; dịch vụ và chế biến

 

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;   

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội;

Xét đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành thông tư quy định danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho một số nghề thuộc nhóm nghề điện, điện tử; nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; xây dựng, kiến trúc; dịch vụ và chế biến.

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho một số nghề thuộc nhóm nghề điện, điện tử; nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; xây dựng, kiến trúc; dịch vụ và chế biến, bao gồm các nghề:

          1. Lắp đặt điện công trình;      

          2. Điện công nghiệp;

          3. Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 220kV trở lên;

          4. Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 220kV trở lên;

          5. Điện tử công nghiệp;

          6. Vận hành nhà máy thủy điện;

          7. Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện;

          8. Lâm sinh;

          9. Nuôi trồng thủy sản nước ngọt;

          10. Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ

          11. Phòng và chữa bệnh thủy sản;

          12. Thú ý;

          13. Chăn nuôi gia súc, gia cầm;

          14. Công nghệ sinh học;

          15. Chế biến thực phẩm;

          16. Trồng cây lương thực, thực phẩm;

          17. Kỹ thuật cây cao su;

          18. Gia công và thiết kế sản phẩm mộc;

          19. Mộc xây dựng và trang trí nội thất;

          20. Kỹ thuật xây dựng;

          21. Xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi;

          22. Cốt thép – Hàn (trình độ trung cấp);

          23. Thương mại điện tử

          24. Tin học văn phòng;

          25. Quản trị kinh doanh xăng dầu và gas;

          26. May thời trang;

          27. Điều khiển phương tiện thủy nội địa;

          28. Khai thác máy tàu thủy;

          29. Cấp thoát nước.

          (Phụ lục chi tiết danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của 29 nghề kèm theo).

          Điều 2. Thông tư này có hiệu lực từ ngày…..tháng……năm 2019.

          Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tổ chức Chính trị - Xã hội và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, các trường trung cấp, trường cao đẳng, trường đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp các nghề nêu trên và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

          Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, giải quyết./.

 

Không có thông tin
Không có thông tin
Không có thông tin
Không có thông tin