Hết hạn lấy ý kiến
Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
Ngày hết hạn:
Lĩnh vực văn bản: Người có công
Loại văn bản: Nghị định
Tóm tắt
Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
Lần dự thảo:

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội dự kiến 2 phương án như sau:

Phương án 1: Điều chỉnh một số mức trợ cấp một lần được quy định bằng số tiền tuyệt đối theo mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng để cân đối với các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi khác trong Nghị định.

Phương án 2: Năm 2019 giữ nguyên các mức trợ cấp một lần hiện hành và sẽ nghiên cứu điều chỉnh tổng thể các chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng sau khi Pháp lệnh Ưu đãi người có công (sửa đổi) được ban hành.

 

Không có thông tin
Không có thông tin
Không có thông tin