đến

 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 121/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2016 - 2020
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 28/11/2019. Ngày hết hạn: 28/12/2019
Lĩnh vực văn bản: Quan hệ lao động
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Nghị định
Hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động.
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 25/11/2019. Ngày hết hạn: 25/12/2019
Lĩnh vực văn bản: Khác
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 25/11/2019. Ngày hết hạn: 25/12/2019
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 05/11/2019. Ngày hết hạn: 05/12/2019
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Khác
Ban hành tiêu chuẩn về cơ sở vật chất trong thực hành, thực nghiệm, thí nghiệm đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 02 nghề: Cắt gọt kim loại; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 29/10/2019. Ngày hết hạn: 29/12/2019
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư