đến

 

Hướng dẫn việc tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ và công nhận tương đương chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 22/07/2019. Ngày hết hạn: 22/09/2019
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 17/07/2019. Ngày hết hạn: 17/09/2019
Lĩnh vực văn bản: Tiền lương
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Nghị định
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 17/07/2019. Ngày hết hạn: 17/09/2019
Lĩnh vực văn bản: An toàn vệ sinh lao động
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Nghị định
Trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Phòng, Khoa và tương đương của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 15/07/2019. Ngày hết hạn: 15/09/2019
Lĩnh vực văn bản: Khác
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Khác
Ban hành danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho một số nghề thuộc nhóm nghề công nghệ, kỹ thuật; điện và điện tử
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 08/07/2019. Ngày hết hạn: 08/09/2019
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Ban hành danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho một số nghề thuộc nhóm nghề điện, điện tử; nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; xây dựng, kiến trúc; dịch vụ và chế biến
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 26/06/2019. Ngày hết hạn: 26/08/2019
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư