đến

 

Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 15/07/2021. Ngày hết hạn: 15/08/2021
Lĩnh vực văn bản: Phòng chống tệ nạn xã hội
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Nghị định
Quy định chi tiết thi hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 15/07/2021. Ngày hết hạn: 15/09/2021
Lĩnh vực văn bản: Quản lý Lao động ngoài nước
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Nghị định
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 15/07/2021. Ngày hết hạn: 15/08/2021
Lĩnh vực văn bản: Bình đẳng giới
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Nghị định
Quy định về liên kết đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 08/07/2021. Ngày hết hạn: 08/08/2021
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 06/07/2021. Ngày hết hạn: 06/08/2021
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Về Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 28/06/2021. Ngày hết hạn: 28/08/2021
Lĩnh vực văn bản: Quan hệ lao động
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Quyết định