đến

 

Quy định danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 06/02/2020. Ngày hết hạn: 06/04/2020
Lĩnh vực văn bản: An toàn vệ sinh lao động
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 06/02/2020. Ngày hết hạn: 06/04/2020
Lĩnh vực văn bản: An toàn vệ sinh lao động
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Quy định về tổ chức thi tay nghề (thi kỹ năng nghề) các cấp
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 16/12/2019. Ngày hết hạn: 16/02/2020
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi)
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 10/12/2019. Ngày hết hạn: 10/02/2020
Lĩnh vực văn bản: Việc làm
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Luật