đến

 

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 05/11/2019. Ngày hết hạn: 05/12/2019
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Khác
Ban hành tiêu chuẩn về cơ sở vật chất trong thực hành, thực nghiệm, thí nghiệm đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 02 nghề: Cắt gọt kim loại; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 29/10/2019. Ngày hết hạn: 29/12/2019
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Quy định cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 22/10/2019. Ngày hết hạn: 22/11/2019
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục nghề nghiệp
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Nghị định
Ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 03/10/2019. Ngày hết hạn: 03/12/2019
Lĩnh vực văn bản: An toàn vệ sinh lao động
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Ban hành Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 30/09/2019. Ngày hết hạn: 30/11/2019
Lĩnh vực văn bản: An toàn vệ sinh lao động
Đang lấy ý kiến của Bộ
Loại văn bản: Thông tư